EREDJ HA TUDSZ

EREDJ HA TUDSZ A MARADJ  HA MERSZ – NEK

Eredj ha tudsz, maradj ha mersz
Maradj ha tudsz, maradj ha mersz
Fülemben zeng még most is a mondás:
Válassz! Sugta fülembe józan eszem.
Maradj ha mersz, suttogta becsületem.
Eredj, ha tudsz…sikongott lelkiismeretem
Még ma is hallom a sok vitát, lelkizavart
Még ha a magam erejéből is indultam.
Az átkozott rendszer volt aki elzavart.

Ki is mondhatta volna, hogy eredj ha tudsz
Ki mondhatta volna,hogy maradj ha mersz.
Anyám édes szavai szivembe vésve,
Még a mai napig és rá emlékezve,
Nem mondhatom ,hogy maradj fiam
De mondani sem merem, hogy menj amig lehet.
Te tudod csak azt, hogy mit is csináltál,
De még ha jót is tettél, az is váddal vár
Felnőttnek tartanak, ártatlan gyermekem.
Szeretném ha velünk maradhatnál
De én azt még csak mondani sem merem

Maradni nem mertünk, menekültünk.
Indultunk az ismeretlen nagyvilágba
Kis batyunkban csak hamuba sült pogácsa volt
Nem ugy mint a vándormadár akinek két otthona volt.
Elhagytuk otthonunkat, mert nem maradhadtunk
A Tavasz visszatéréséről nem is álmodhattunk
Maradj ha mersz!
Maradj ha gondolod,
Hogy itthon maradni rabnak,
Jobb lesz a sorsod,
Mint szabadon élni idegenben
Maradj!
Ne vándorolj mint a vándormadár délnek
Szárnyaid nyesve, repülésre nem képesek
Rabnak magzatodnak hova rakod fészked?

Uralkodnak feletted majd a gyilkos hatalmak
Maradj, ha mersz
Maradj ha hiszed,
Hogy a hontalanság  odakint keserübb lesz
Mint a bilincsbe kötött lelked idebent.
Maradj!
Maradj, ha kereszted itten könnyebbnek látszik
Mint szabadon viselni idegenben az emigráns terhét.
Kihez fordulsz te rab, ha itthon maradsz?

Kihez fohászkodol ebben az Istentelen hazában?
Nem feszit a bánat és honvágy
De keresztre feszitteted majd magad.
Melléd nem a két lator kerül társnak
Hanem még azok is a hóhérodhoz állnak munkatársnak
Majd ha esténként nézed a csillagos eget
Jussanak eszedbe a Rákoczy és Mikes Kelemenek
Bármennyire is nehéz volt sorsuk a Rodostó partján
Haza sem jöhettek, rabok maradván.
Magyar csillagokat nem láttak sose fürödni
A holdsugárban fürdő Márvány tenger partján
De a Hadak Utja onnét is látszott.
Követték Csaba királyfit a lovak hátán

Maradj ha mersz.Hadd, hogy szived kitépjék
Maradj ha mersz,ha szelid emlékeid tartanak.
Maradj ha mersz. Maradj ha tudsz.
Ha azt hiszed, hogy az emigránsnak nehezebb az ut
Maradj, ha látni akarod, hogy minden jó kárba vész.
Maradj, ha a nyügös láncot hordani akarod.
Maradj amint álmaidat az orkán tépi
Szeretteid szészétszórva, s minden elveszett.
Maradj, ha szemeid a könnyektől nem láthatják mindezeket
Maradj, amig a rabszolga munkától el nem kopik a kezed.
Maradj ha mersz! Maradj! Hisz megteheted!
Maradj ha mersz, betegen, köhécselve,árván
Mint a sérült madár a jegenyefán ágán

S ha majd jön a kaszás a halálod óráján
Nem jut neked még egy tenyérnyi föld sem
Csak az Isten ad majd örök nyugodalmat.
Akkor, miután a fagyos rögök téged betakarnak
Maradj ha mersz, de azt sose felejtsd,
Az örök nyugodalmat máshol is megszererzheted
Maradj ha mersz!
Félni sem szabad, de kell!
Félj, mert kinozni fognak
És a fájdalom is jobban fáj, mert rab maradsz
A gyötrés, megfosztás, lesz sorsod, ha maradsz.
Elvonás,tiltás börtön, haláltábor vár rád ráadásul

Maradj, ha mersz. Maradj!
Ha nem hallod anyád néma sikoltását
Ha a suttogó üvöltés süketnek tart.
Ha a zajos csend is felkabar.
Maradj ha mersz, de kiért, miért?
Mit hagynál itt, ha menni mernél?
Se szavad, se szabadságod, se vagyonod nincs!
Csak rabláncod van, s rajta a kulcstalan bilincs.
Maradj, ha mersz, ha szú leszel a mestergerendában
Mardj, ha mersz ha méreg leszel a boros pohárban.
Maradj ha mersz, ha nem félsz az árulástól.
Maradj ha mersz, ha lélekharang leszel.
Gyujtózsinór a robbanáshoz.
Vagy parázs, mely évekik csak szikraként él
.
Maradj, ha erősnek érzed magad.
Maradj, ha Dávidnak tartod magadat.
De a Góliátokból millió számmal jönnek ellened
Nekik szeretet, megértés igazság mind ismeretlenek.
Elnyomás,rablás,gyilkolás ad nekik erőt.
Örök nyugodalmat neked ők nem kivánnak.
A tenyérnyi földbe majd ha téged ők beásnak,
Hazugságot irnak majd emlékül a fejfádnak.
Itt nyugszik aki maradni mert,
Hiába hivták, mondták, eredj ha tudsz,
De Ő nem mert

Hazamegyünk majd mi, akik menni mertünk.
Elmondjuk majd ami nekünk volt nehézségünk.
Volt. Voltak. Vannak. Lesznek még a jövőben is
De mi szabadon éltünk évtizedeken át.
Vártuk, hogy mikor lesz ujra szabad Magyarország.
Még most is csak lemenőben jár a nap,
De mi már tudjuk, hogy holnap lesz egy új nap.
Kivirrad ujra gyönyörü hazánk felett a nap
Buzavirággal, pipaccsal diszitjük majd a sirhalmakat,
Mindazoknak akik a maradj ha merszre hallgattak.

Hazamentem látogatni
A maradj ha merteket szavazni nézni
Szabad lett hazánk ujra,de nem sokáig.
Most megint már több éve annak,
Hogy a szocialisták uralkodnak
Pedig éppen már azon is gondolkoztam,
Menj ha mersz még akkor is ha itt maradni lehet
Szárnyaikat nyirják ujra a rabnak,
Az otthonmaradottaknak
Kalitka még nincs mert nem is kell.
A szabadság csak pár évig tartott.
Repülni az otthonmaradottak még meg sem tanulhattak
Magyar Turulmadár védd meg rab madaraidat

Érezzük, tudjuk, hogy utunkat nem hiába jártuk.
Rövid időn belül nappal lesz egész nap.
Nem este, nem délután’
Nappal. Örömmel telt végtelen pillanatokkal.
Megöleljük egymást,
A maradj ha mersz az erdj ha tudszal
Több mint három évtized után
Szabad lett az út és hazánk tárt karokkal várt.
Megbántam, hogy menni mertem?
Eredj ha tudsz! Kétségeim levertem.
Elmentem. Maradni nem mertem.
Hegedüs László Jenő 2008 Válaszom Reményik Sándor versére ÉREDJ, HA TUDSZ

copyright 2008


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: